Våra tjänster frigör kapital i tecknade nyttjanderättsavtal.

HyresKredit

Med HyresKredit kan ni som fastighetsägare erhålla era framtida hyresintäkter redan idag

StrukturKredit

Med StrukturKredit kan vi gå in och finansiera byggnationen av olika typer av infrastrukturprojekt och samhällsfastigheter genom att förvärva upp till 20 år av avkastningen

KontraktsKredit

Frigör det bundna kapitalet i olika nyttjanderättsavtal där Ni kan erhålla upp till 5 års intäkter i förskott

Vi erbjuder

Advance Finans Sverige AB erbjuder finansiering och betalningslösningar för kommuner, fastighetsägare, IT bolag och operatörer som i sin verksamhet tecknar olika typer av nyttjanderättsavtal med sina kunder.

Våra tjänster

  • HyresKredit
  • StrukturKredit
  • KontraktsKredit
  • ArrendeKredit
  • ArrendeReskontra
  • ArrendeJuridik
  • ArrendeVärdering

Kontakt