ArrendeJuridik - En sak är att ha rätt, en annan är att få rätt

Tjänsten

Genom vår samarbetspartner erbjuder vi jurister och arrendespecialister med heltäckande kompetens inom arrendemarknaden för både jordägare och arrendatorer.

Målgrupp

Att ha rätt villkor i arrendeavtalen är lika viktigt för jordägaren som för dig som arrendator.

Fördelar

Vi tillhandahåller den främsta kompetensen i landet inom området arrendejuridik med en
geografisk spridning över hela Sverige.

ArrendeJuridik

Vi erbjuder en heltäckande juridisk service – både kunskapsmässigt och geografiskt inom lantbruk och skogsbruk. Vid uthyrning, avtalsfrågor eller arrendefrågor kan juristerna bistå dig med råd och kunskap.

Det är en sak att ha rätt. En annan att få rätt.

Ert behov styr våra uppdrag inom arrendejuridik och avtalsrätt. Eftersom vi vet att förutsättningarna skiljer sig åt i olika branscher och i olika delar av landet anpassas vår rådgivning till just dina behov.

Vårt dagliga arbete handlar till stor del om att hjälpa dig och andra kunder att hantera problem och konflikter. Oavsett om det handlar om en tvist som redan uppstått eller att upprätta ett avtal som ska förhindra problem kan vi hjälpa till och se till att ni har ordning på Era avtal.

Kontakt