ArrendeReskontra - Låt oss sköta administrationen

Tjänsten

Spar pengar och få mer tid över till kärnverksamheten genom att låta oss ta hand om hela eller valda delar av faktureringsprocessen, från skapandet av faktura och påminnelser till betalning.

Målgrupp

Om du som jordägare har många arrendeavtal att administrera eller
om du har behov av att outsourca administrationen för att frigöra tid
och resurser är ArrendeReskontra
den perfekta tjänsten för dig.

Fördelarna

Minskad kapitalbindning,
förbättrad likviditet och lägre hanteringskostnader är bara några av många fördelar i kombination med möjligheten att frigöra kapital genom att integrera med vår tjänst ArrendeKredit.

ArrendeReskontra

Spar pengar och få mer tid över till kärnverksamheten genom att låta oss ta hand om
hela eller delar av faktureringsprocessen, från skapandet av faktura till betalning.

Minskad kapitalbindning, förbättrad likviditet och lägre hanteringskostnader är bara några av många fördelar med att låta oss ta hand om faktureringen och reskontrahanteringen. Du har
hela tiden själv full insyn och kontroll över faktureringen och reskontran online.

Fakturaservice

Fakturaservice är en tjänst där vi tar hand om hela faktureringsprocessen, från skapandet av arrendefakturan, reskontrahanteringen, bokning av betalningar, påminnelser och slutligen inkassohanteringen.

Reskontraservice

Reskontraservice är en tjänst för dig som själv sköter faktureringen av arrendeavgifterna, men vill att Arrende Finans tar hand om reskontrahanteringen, bokning av betalningar, påminnelser och inkassohanteringen.

Påminnelseservice

Påminnelseservice är en tjänst för dig som själv sköter arrendefaktureringen och reskontrahanteringen. Sena betalningar kan bli dyrt, det är därför viktigt att ha fasta rutiner för när och hur dina arrendatorer ska påminnas för att få största möjliga effekt av betalningspåminnelserna. Att koppla in ett ombud ger påminnelsen en större tyngd hos dina arrendatorer. Skulle din fordran förbli obetald inleder vi efter ert godkännande ett inkassoförfarande.

ArrendeKredit

ArrendeKredit kan med fördel integreras med ArrendeReskontra tjänsten för att optimera kassaflödet och effektiviteten i arrendefaktureringen.

Arrende Finans kan erbjuda dig som kund mer finansiell kraft till din verksamhet. Med vår tjänst ArrendeKredit kan du som markägare sälja av hela eller delar av kassaflödet för en avtalad tidsperiod och på så sätt få loss bundet kapital. ArrendeKredit innebär att ABG Sundal Collier kan ta över kreditrisken, säkra betalningsflödet och erbjuda likviditet för en avtalad tidsperiod, oavsett längden på arrendeavtalet.

ArrendeReskontra ger

Konvertering av fasta administrativa kostnader till rörliga kostnader

Uppdaterade rutiner och processer

Möjlighet till betydande kostnadsbesparingar

Tillgång till anpassningsbara rapporter

Förbättrat kassaflödet via smidig fakturerings- och reskontrahantering

Frigör interna resurser så att ni kan fokusera på era kärnprocesser

Bidrar till enhetlig policy för kredit- och fakturahantering i företaget

Kontakt