KontraktsKredit frigör bundet kapital i olika nyttjanderättsavtal

Tjänsten

Med vår tjänst frigörs det bundna kapitalet i olika licens eller kontraktsavtal där Ni kan erhålla upp till 5 års intäkter i förskott. Den ackumulerade kontraktsintäkten över tiden betalas ut som ett engångsbelopp.

Målgrupp

Tjänsten riktar sig till alla företag och organisationer som tecknat ett kontrakt eller avtal för en service, tjänst eller produkt mot en ersättning över en i förväg överenskommen tidsperiod.

Fördelarna

Genom tjänsten KontraktsKredit tar vi över kassaflödet och kreditrisken, säkrar betalningsflödet och erbjuder kontanta medel för en avtalad tidsperiod i förskott direkt på ert konto.

Tjänsten ger dig fördelar

Som operatör, leverantör eller servicegivare kan du fritt välja hur många år av dina kontraktsintäkter som du vill sälja av. Du kan också bestämma vilka av dina kunder som skall ingå i affären. Genom vår tjänst frigör man kapital för expansion eller för andra investeringar stället för att behöva låna eller skjuta till eget kapital.

Våra kunder

Våra kunder är alla typer av företag och organisationer som säljer tjänster, service eller hyr ut maskiner eller produkter via kontrakt eller genom ett nyttjanderättsavtal som löper över en i förväg överenskommen tidsperiod. Det kan exempelvis vara ett vårdavtal, hyreskontrakt,  drift eller underhållsavtal som tecknats mellan en operatör och ett företag.

Gymkort och mobil abonnemang är också en form av nyttjanderättsavtal som normalt tecknas årsvis i förskott där avgiften aviseras månadsvis till brukaren. Olika typer av internettjänster och servicetjänster inom industrin tillhandahålls också genom olika typer av hyreskontrakt där intäkterna kan frigöras för hela perioden genom vår tjänst.

Vision

”Vår tjänst frigör de kontrakterade framtida kontraktsintäkterna till likvida medel och skapar förutsättningar för tillväxt och framtida investeringar”

Tjänsten

Vår finansiella tjänst, KontraktsKredit frigör det bundna kapitalet i olika kontrakt och avtal som normalt sträcker sig mellan 1 – 5 år.

Advance Finans Sverige AB erbjuder företag och organisationer med en affärsmodell som bygger på kontraktsförsäljning, uppköp av Era framtida intäkter med ett engångsbelopp.

Kontakt