HyresKredit - erhåll dina framtida hyresintäkter redan idag!

Tjänsten

Med HyresKredit frigörs det bundna kapitalet i hyresavtalen och Ni kan erhålla upp till 15 års hyresintäkter i förskott som ett engångsbelopp.

Målgrupp

Tjänsten riktar sig till alla fastighetsägare som privat eller via bolag äger olika typer av hyresfastigheter.

Fördelarna

Genom tjänsten HyresKredit tar vi över kassaflödet och kreditrisken, säkrar betalningsflödet och erbjuder kontanta medel för en avtalad tidsperiod direkt
på ert konto.

HyresKredit ger dig skalbarhet

Som fastighetsägare kan du fritt välja hur många år av dina framtida hyresintäkter som du vill sälja av. Du kan också bestämma vilka fastigheter som skall ingå i affären. Genom vår tjänst frigör man kapital vid förvärv, och renoveringsbehov, eller för nya alternativa investeringar.

Våra kunder

Våra kunder är alla typer av fastighetsägare som äger och hyr ut lägenheter eller lokaler via avtal till olika kategorier av hyresgäster. Det kan exempelvis vara bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter, avseende både kontor, lager och logistik samt handelsfastigheter för butiker.

Vision

Vår tjänst frigör de kontrakterade framtida hyresintäkterna till likvida medel och skapar förutsättningar för tillväxt och framtida investeringar.

Tjänsten

Vår finansiella tjänst, som vi valt att kalla HyresKredit frigör det bundna kapitalet i
hyresavtal som normalt sträcker sig mellan 3 – 15 år.

HyresKredit

Genom Advance Finans Sverige AB erbjuder vi fastighetsägare uppköp av framtida hyresintäkter med ett engångsbelopp, motsvarande en diskontering av prognostiserade framtida kassaflöden. Diskonteringsräntan sätts utifrån en framarbetad modell som återspeglar kapitalbeloppet, vem fastighetsägaren är, vilken/vilka som är hyresgästerna, hyresavtalens längd samt vilka säkerheter som kan erbjudas.

Kontakt