Om Advance Finans

HyresKredit

Med HyresKredit kan ni som fastighetsägare erhålla era framtida hyresintäkter redan idag

StrukturKredit

Med StrukturKredit kan vi gå in och finansiera byggnationen av olika typer av infrastrukturprojekt och samhällsfastigheter genom att förvärva upp till 20 år av avkastningen

AvtalsKredit

Frigör det bundna kapitalet i olika nyttjanderättsavtal där Ni kan erhålla upp till 5 års intäkter i förskott

Om Advance Finans Sverige AB

Advance Finans Sverige AB bildades i början på 2016 av Ronny Mannehed och Magnus Pettersson. Bolaget har sitt säte i Stockholm, och ägs till 100 % av grundarna. Ronny och Magnus har mångårig erfarenhet av att starta och leda verksamheter inom finans- och energibranschen.

Ronny har varit VD i olika bolag inom finans, IT och fastighetsbranschen under mer än 25 år och Magnus har startat upp en värdepappersrörelse med inriktning mot energisektorn. Under 2015 lades  stor vikt på att kartlägga marknaden och utveckla affärsmodellen och produkterna för Advance Finans Sverige AB, både i Sverige och internationellt.

Resultatet är flertalet finansiella tjänster och produkter som bygger på att frigöra bundet kapital i olika typer av nyttjanderättsavtal riktade mot fastighetsmarknaden, i samband med olika infrastrukturprojekt och för arrendemarknaden.

Om marknaden

Marknaden för HyresKredit är mycket omfattande och den uppskattade affärsvolymen för bostadsfastigheter uppgår till ca 101 Mdr SEK per år. (Brf ingår inte i urvalet.) Årliga volymen för handels- och kontorsfastigheter uppgår till ca  141 Mdr SEK och för industrifastigheter uppgår hyresintäkterna till ca 64 Mdr SEK per år.

I takt med att den förnyelsebara energiproduktion kraftigt har byggts ut, har de totala arrendeintäkterna ökat. Omsättningen för anläggningsarrenden kopplade till vindkraft
uppgick 2015 till cirka 0,2 Mdr SEK per år.

Arrendemarknaden omsätter ca 8,4 Mdr SEK per år och utgör en viktig intäktskälla för exempelvis Sveriges kommuner där intäkterna för år 2014 uppgick till ca 6 Mdr SEK.

Utarrendering av jordbruksmark är vanligt förekommande, då cirka 45% av all jordbruksmark är utarrenderad. År 2014 omsatte jordbruksarrenden cirka 2 Mdr SEK. Omställningen till större jordbruksenheter fortsätter och utvecklingen att mindre enheter läggs ner samtidigt som marken arrenderas ut, bedöms fortsätta.

Målgrupper på marknaden

Kunderna för bolagets finansiella tjänsten är olika markägare, arrendatorer och fastighetsägare som företrädesvis återfinns inom nedanstående målgrupper;

  • Kommuner
  • Organisationer
  • Föreningar
  • Stiftelser
  • Kooperativ
  • Olika typer av näringsidkare
  • Företag och olika typer av juridiska personer
  • Privata markägare

Integritets- och cookie policy

Integritets- och cookie policy hittar du här

Ronny Mannehed
VD/partner
Tel:  070 090 83 26
ronny.mannehed@advancefinans.se

Magnus Pettersson
CFO/partner
Tel: 070 090 83 27
magnus.pettersson@advancefinans.se

Kontakt