StrukturKredit finansierar olika typer av infrastrukturprojekt

Tjänsten

Med StrukturKredit kan vi gå in och finansiera byggnationen av olika typer av infrastrukturprojekt och samhällsfastigheter genom att förvärva upp till 20 år av avkastningen

Målgrupp

Vi vänder oss i första hand till kommuner och landsting som kan erbjuda våra institutioner en riskfri avkastning över tiden

Fördelarna

Vår tjänst ger Sveriges kommuner möjligheten att expandera och samtidigt sprida kostnaderna genom att finansiera infrastrukturprojekten via hyrköp med en amortering över tiden

Våra kunder

För olika typer av infrastrukturprojekt med kommuner som motpart eller hyrestagare kan vi erbjuda upp till 20 års finansiering med institutionellt kapital genom vår tjänst StrukturKredit.

Projekten

Vi frigör det bundna kapitalet för entreprenörsföretagen i bland annat olika Vind- eller Solparksprojekt där det finns ett 10 – 20 årigt PPA avtal tecknat med en kommun som köper elproduktionen.

Vi kan också finansiera byggnationen av olika typer av samhällsfastigheter, så som skolor, äldreboende eller bostäder som producerats av ett privat bostadsbolag. Vi kan här gå in och med institutionellt kapital och köpa upp till 20 år av det framtida kassaflödet från hyresavtalen förutsatt att det är en kommun eller ett landsting som är hyresgäst.

Alternativt har kommunen själva stått som byggherre men vill sprida ut kostnaden för sina olika investeringar över en längre tid, eller har behov av att frigöra kapital eller borgensutrymme för framtida investeringar.

Expandera med kapital från oss

Vi växer med Sverige – Med vår tjänst StrukturKredit är möjligheterna till finansiering av olika infrastrukturprojekt nästan obegränsade.

Låt oss diskutera era kommunala utmaningar – Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion kring hur våra finansiella tjänster kan bli ett verktyg i er tillväxt och expansion.

Kontakt